L’ortiga

L’Ortiga

L’Ortiga creix amb força a Collserola. Un projecte integral d’agricultura ecològica que es dóna a conèixer a públics molt diferents amb un valor en comú: l’idealisme.

L’Ortiga


Nettle sprouts in the Collserola Park, the greatest metropolitan park in the world. An integrated farming project is offered to different clients with a value in common: idealism.