Estem de festa

Designed with passion

Festa Major de Sant Cugat

Sis edicions de la campanya de comunicació més important de la ciutat, la Festa Major (2007-2012).
Participació, alegria, convivència… són els valors que comuniquem any rere any en el fenòmen identitari que aglutina entitats i ciutadania.
© Ajuntament de Sant Cugat


Sant Cugat Annual Celebration

Six editions of the most important campaign in the city, the Annual City Celebration (2007-2013). Participation, joy, harmony … are the values ​​that we communicate every year in the greatest event of identity that brings together organizations and citizens.
© Sant Cugat City Council