Mandala Igualdad

On-line didactic guide

Proposta educativa adreçada a alumnat d’educació secundària sobre les principals causes de les desigualtats, l’exclusió i la pobresa. Mandala Igualtat analitza la situació de tres col·lectius que pateixen discriminació a l’Índia rural: Dones i nenes – Persones amb discapacitat – Persones de castes desfavorides

 

Propuesta educativa dirigida a alumnado de educación secundaria sobre las principales causas de las desigualdades, la exclusión y la pobreza. Mandala Igualdad analiza la situación de tres colectivos que sufren discriminación en la India rural: Mujeres y niñas – Personas con discapacidad – Personas de castas desfavorecidas

 

Veure site