Vaic

Electric bike image

Vaic, la vida en bici

Fer vida en bicicleta, aquest és l’objectiu del projecte. Amb la voluntat de transformar una mica la nostra cultura del cotxe i deixar-nos seduir per la bici. Bicicleta urbana i elèctrica de gamma mitja i alta per acomplir les necessitats quotidianes de diversos targets.

Vaic, life cycling


Fostering cycling as part of our daily life: this is the aim of the project. Evolving from a car-based culture to a healthy and trendy biking culture. Medium and high quality urban and electric bikes are selected in order to help any biker accomplishing every daily need.